Teksti suurus:

Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 63 „“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 33

Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 63 „“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 18.06.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 26 lõike 10, § 32 lõike 9, § 34 lõike 11, § 44 lõike 4, § 53 lõike 7 ja § 80 lõike 13 alusel.

§ 1.   Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 63 „“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine“ muutmine

  Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 63 „“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine“ preambulist jäetakse välja lauseosa „,§ 66 lõike 4“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json