Teksti suurus:

Kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded

Kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 46

Kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded

Vastu võetud 19.06.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse halduskohtumenetluse seadustiku § 109 lõike 31 ja § 160 lõike 12, kriminaalmenetluse seadustiku § 145 lõike 42 ja § 159 lõike 4, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 179 lõike 22, § 442 lõike 12 ja § 465 lõike 22 ning väärteomenetluse seadustiku § 107 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile rahasummat tasuma kohustava sellise nõude täitmiseks, mis ei ole tekkinud riigi ega riigi haldusorgani osalemisest kohtus menetlusosalisena, vajalike andmete loetelu ja andmete vormistamisele esitatavad nõuded.

§ 2.  Nõude täitmiseks vajalikud andmed

  Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud nõude täitmiseks on vajalikud järgmised andmed:
  1) nõude sisu;
  2) nõude suurus;
  3) nõude täitmistähtaeg või -tähtajad;
  4) viitenumber;
  5) selgitus, mis nõudega on tegemist;
  6) selle kohtuasja number, millest nõue tuleneb;
  7) saaja nimi;
  8) saaja pangakonto number.

§ 3.  Nõude täitmiseks vajalike andmete vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded

  (1) Dokumendi, mis lisatakse nõude aluseks olevale kohtulahendile ja milles sisalduvad nõude täitmiseks vajalikud andmed, loob automaatselt kohtute infosüsteem.

  (2) Igale isikule koostatakse temalt kohtulahendi alusel väljamõistetavate nõuete kohta eraldi dokument.

  (3) Dokument, mis lisatakse nõude aluseks olevale kohtulahendile ja milles sisalduvad nõude täitmiseks vajalikud andmed, tehakse kohtu kantselei kaudu avalikult teatavaks ja e-toimiku süsteemi kaudu kättesaadavaks koos lahendiga.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Andres Anvelt
Justiitsminister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json