Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 51

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 19.06.2014 nr 89

Määrus kehtestatakse keeleseaduse § 23 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruses nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Tööandjal on õigus kehtestada töö- või ametikohale käesolevas määruses kehtestatust kõrgem eesti keele oskuse nõue, kuid mitte kõrgem kui C1-tase.“;
2) paragrahvi 9 sissejuhatavast lausest jäetakse välja sõna „Vähemalt“.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Jevgeni Ossinovski
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json