Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 58

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muutmine

Vastu võetud 20.06.2014 nr 45

Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määrust nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) selle loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala (edaspidi ehitis) või loomsete saaduste käitlemise ettevõtte aadress ning ettevõtte kohta väljastatud tegevusloa number või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku puhul selle tegevuskoha registreerimise number, kust loom või loomne saadus pärineb;ˮ
2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „tunnustamise või” tekstiosaga „ettevõtte kohta väljastatud tegevusloa number või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku puhul tegevuskoha”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json