Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 129 „Piiripunkti ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 73

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 129 „Piiripunkti ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2014 nr 58

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 42 lõike 9 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrust nr 129 „Piiripunkti ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalve” sõnadega „ametliku kontrolli” vastavas käändes;
2) paragrahvist 1 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2014.a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json