Teksti suurus:

Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 150 „Ravimsööda käitlemise nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 75

Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 150 „Ravimsööda käitlemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 25.06.2014 nr 60

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 13 lõike 4 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määrust nr 150 „Ravimsööda käitlemise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Isikul, kes tegeleb ravimsööda tootmisega, peab olema tegevusluba ravimsööda tootmiseks.”;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:
„7) tekst „Käesolevaga tõendatakse, et isikul on tegevusluba ravimsööda tootmiseks ja ravimsööt on toodetud kooskõlas Euroopa Liidu direktiivi 90/167/EMÜ nõuetega”;”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json