Teksti suurus:

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 78

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba

Vastu võetud 25.06.2014 nr 63

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 7 lõike 3 ja § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.   Käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu

  (1) Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate, kehtestatakse määruse lisas 1.

  (2) Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba, kehtestatakse määruse lisas 2.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 30. mai 2007. a määrus nr 84 „Toidu käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate ettevõtete täpsustatud loetelu, tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate

Lisa 2 Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba

/otsingu_soovitused.json