Teksti suurus:

Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded

Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 134

Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded1

Vastu võetud 10.09.2008 nr 91
RTL 2008, 77, 1065
jõustumine 21.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 6601.07.2014

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse ülemklassi Agnatha ning klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes, hõimkonda Mollusca või alamhõimkonda Crustacea kuuluva veelooma (edaspidi vesiviljelusloom) pidamise, vesiviljeluslooma pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala (edaspidi ehitis) ning vesiviljelusloomade kohta arvestuse pidamise veterinaarnõuded.

§ 2.   Vesiviljeluslooma pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljeluslooma pidamise veterinaarnõuded

  (1) Vesiviljelusloomal esineva loomataudi leviku või edasikandumise takistamiseks rakendatakse ehitises asjakohaseid meetmeid (edaspidi bioohutusmeetmed) nagu ehitisse juurde toodava vesiviljeluslooma pidamine eraldi ehitises peetavatest muudest veeloomadest, haige vesiviljeluslooma eraldamine tervetest, vee, sööda ja muu võimaliku nakkust edasikandva materjali käitlemise korraldamine ning ehitise regulaarne puhastamine ja desinfitseerimine.

  (2) Vesiviljelusloomade pidamise üle peetakse arvestust, mis võimaldab veterinaarjärelevalveametnikul saada teavet:
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]
  1) ehitisse vesiviljeluslooma toomise ja sealt väljaviimise kohta näidates tema päritolu- või sihtkoha;
  2) ehitises peetavate vesiviljelusloomade suremuse kohta epidemioloogiliste üksuste kaupa;
  3) «Loomatauditõrje seaduse» § 43 lõike 2 alusel kehtestatud veeloomataudide tõrje eeskirja kohase seire tulemuste kohta;
  4) ehitises rakendatavate bioohutusmeetmete kohta.


1Nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56), muudetud direktiividega 2008/53/EÜ (ELT L 117, 01.05.2008, lk 27–29), 2012/31/EL (ELT L 297, 26.10.2012, lk 26–28) ja 2014/22/EL (ELT L 44, 14.02.2014, lk 45–47).
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json