Teksti suurus:

Aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 152

Aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed

Vastu võetud 25.06.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 451 lõike 4 alusel.

§ 1.   Aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed

  (1) Aktsiisi tagastamise taotlus eeltäidetakse siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide elektroonilise süsteemi poolt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe ja aktsiisikauba lähetaja poolt maksuhaldurile esitatud aktsiisikauba vastuvõtmise teatise andmete alusel.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele märgitakse aktsiisi tagastamise taotluses:
  1) aktsiisikauba, millelt taotletakse aktsiisi tagasi, kogus liitrites, kilogrammides või tükkides vastavalt aktsiisimäära ühikule;
  2) aktsiisikauba, millelt taotletakse aktsiisi tagastamist, aktsiisimäär Eestis tarbimisse lubamise hetkel ja aktsiisimäära ühik;
  3) maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalne jaehind;
  4) tubakatoodete liikide ja müügipakendis koguse lõikes maksumärkide arv ning aktsiisisumma;
  5) tagasitaotlemisele kuuluv aktsiisisumma kokku ja eraldi aktsiisikauba liikide lõikes;
  6) Eestis aktsiisimaksmist tõendava dokumendi number ja kuupäev;
  7) aktsiisikauba saaja telefoninumber ja e-posti aadress;
  8) aktsiisi tagastamise konto liik, kas pangakonto või ettemaksukonto;
  9) taotleja pangakonto number;
  10) taotleja e-posti aadress ja taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Kaugmüügi korral märgitakse aktsiisi tagastamise taotlusele aktsiisikauba saaja telefoninumbri ja e-posti aadressi asemel aktsiisikauba saaja maksuesindaja või kaugmüüja vastavad andmed. Kaugmüüja andmed märgitakse, kui aktsiisikaubalt on maksnud aktsiisi füüsilisest isikust aktsiisikauba saaja või kaugmüüja.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 53 „Aktsiisi tagastamise taotluse vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json