Teksti suurus:

Siseministri määrus "Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis"

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 173

Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 27.06.2014 nr 28

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 5800, neist ametikohti 5290, sh politseiametniku ametikohti 4347 ja ametniku ametikohti 943, ning töökohti 510.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

  (3) Muudatustest teenistuskohtade koosseisus teavitatakse siseministrit.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 12. mai 2014. a määrus nr 15 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2014. aasta 1. juulist.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json