Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2015, 11

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.06.2015 nr 79

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punkti 1 ja § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruses nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.06.2009, lk 1–37), muudetud direktiiviga 2012/7/EL (ELT L 64, 03.03.2012, lk 7–8) ja direktiiviga 2014/84/EL (ELT L 192, 01.07.2014, lk 49–51).“;

2) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.06.2009, lk 1–37), muudetud direktiiviga 2012/7/EL (ELT L 64, 03.03.2012, lk 7–8), direktiiviga 2014/84/EL (ELT L 192, 01.07.2014, lk 49–51), direktiiviga 2014/79/EL (ELT L 182, 21.06.2014, lk 49–51) ja direktiiviga 2014/81/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 49–51).“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkt 1 jõustub 2015. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 2015. aasta 21. detsembril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json