Teksti suurus:

Eesti Kunstimuuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2016, 25

Eesti Kunstimuuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 22.06.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Eesti Kunstimuuseum tegevus alates 1. septembrist 2016. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle asutatavale Sihtasutusele Eesti Kunstimuuseum.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Kunstimuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70004548).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Kunstimuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:
Eesti Kunstimuuseumi peadirektor;
Eesti Kunstimuuseumi pearaamatupidaja;
Eesti Kunstimuuseumi peavarahoidja;
Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja;
Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
Riigi Tugiteenuste Keskuse, Kultuuriministeeriumi valitsemisala talituse juhataja – pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. juulil 2016. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. augusti 2016. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 19. septembril 2016. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Eesti Kunstimuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. augustist 2016. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Kunstimuuseum vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Kunstimuuseum kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. septembrist 2016. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 8 „Eesti Kunstimuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. septembril 2016. a.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json