Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 10

Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine

Vastu võetud 22.06.2017 nr 47

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 18 lõike 2 ja § 19 lõike 3 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määrust nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muudetakse järgmiselt:

1) määruse lisa 1 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse lisa 2 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate

Lisa 2 Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba

/otsingu_soovitused.json