Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded

Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 14

Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded

Vastu võetud 22.06.2017 nr 48

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 67 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vahetu sunni kohaldamisel Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitseks kasutatavate esemete (edaspidi enesekaitsevahendid) loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded.

§ 2.   Enesekaitsevahendite loetelu ja neile esitatavad nõuded

  (1) Maksu- ja Tolliameti ametnik kasutab vajaduse korral järgmisi enesekaitsevahendeid:
  1) löögikindel või ballistiline kaitsekiiver, mis kaitseb pead vastavalt kas löökide, torgete või kuulide eest ja millel võib olla eemaldatav näokaitseks kasutatav visiir;
  2) soomusvest või muu löögikindel või ballistiline kaitsevest, mis kaitseb keha vastavalt kas löökide, torgete või kuulide eest;
  3) ülakeha-, kaela-, õla-, küünarvarre-, kubeme-, reie-, põlve- ja säärekaitsmed või nendest koosnev komplekt, mis kaitseb keha või selle osi löögi ja põrutuse eest;
  4) jalgu löögi, põrutuse ja põletuse eest kaitsvad kaitsesaapad;
  5) mehaanilise vigastuse (löögi, marrastuse ja lõike) eest kaitsvad raskesti süttivast materjalist kaitsekindad või bioloogiliste ohutegurite eest kaitsvad ühe- või mitmekordselt kasutatavad kaitsekindad;
  6) ballistilised, löögi- ja valgusfiltriga kaitseprillid silmade kaitseks;
  7) gaasimask või muu hingamisteede kaitsevahend, mis kaitseb vastavalt kas mürgise, joovastava või ärritava gaasi, tolmu eest või ekstreemsete ilmastikutingimuste eest;
  8) teenistuskoera löögi-, torke- või lõikekindel või ballistiline kehakaitse, kaitseriietus või -vahend (vest, käpakaitse vms).

  (2) Enesekaitsevahendiks võib olla käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata ese, mida kasutatakse samal eesmärgil ja mis võib olla ametniku või muu isiku valduses ning mille kasutamise eesmärk ei ole teise isiku vigastamine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json