Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 16

Maksu- ja Tolliameti ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord

Vastu võetud 22.06.2017 nr 50

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 67 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maksu- ja Tolliameti ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord.

§ 2.   Erivahendite hoidmine ja kandmine

  (1) Maksu- ja Tolliameti ametniku (edaspidi ametnik) erivahendeid hoitakse ja kantakse tingimustes, mis tagaksid nende säilimise ja ohutuse ümbrusele ning välistaksid nendele kõrvaliste isikute juurdepääsu.

  (2) Erivahendid väljastatakse asutuses kehtiva korra alusel ametnikule, kes on omandanud nende käsitsemise oskused, tunneb nende toimet, hoidmise ja kasutamise nõudeid ja eeskirju ning esmaabivõtteid. Erivahendite kadumisest või vargusest teavitab ametnik kohe oma struktuuriüksuse juhti.

§ 3.   Erivahendite kandmise kord

  (1) Erivahendite kandmise all mõistetakse erivahendite endaga kaasas kandmist väljaspool selleks ette nähtud hoiuruumi või -kohta.

  (2) Erivahendeid tuleb kanda viisil, mis välistab nende hõivamise teiste isikute poolt.

  (3) Erivahendid, välja arvatud teenistuskoer, väljastab ametnikule kandmiseks ja kasutamiseks erivahendite eest vastutav isik.

  (4) Teenistuskoer väljastatakse koerajuhile vastava lepingu alusel.

§ 4.   Erivahendite hoidmise kord

  (1) Erivahendeid, välja arvatud teenistuskoer, hoitakse selleks kohandatud lukustatud hoiuruumis või -kohas, mis raskendab nende kättesaamist kõrvaliste isikute poolt, või spetsiaalses relvakapis või muus metallkapis, mis vastab relvakapi nõuetele.

  (2) Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksuses korraldab erivahendite hoidmist ja väljastamist ning peab nende üle arvestust erivahendite eest vastutav isik, kes määratakse Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjaga.

§ 5.   Erivahendite üle kontrolli teostamine

  Maksu- ja Tolliameti peadirektori moodustatud komisjon kontrollib erivahendite olemasolu, hoidmist ja arvestust vähemalt üks kord aastas ning rakendab vajalikke meetmeid avastatud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json