Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse, teenistuskohtade koosseisu ja isikuankeedi vormi muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 18

Siseministri määruste muutmine Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse, teenistuskohtade koosseisu ja isikuankeedi vormi muudatuste tõttu

Vastu võetud 21.06.2017 nr 31

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 11 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” muutmine

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” § 13 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „allstruktuuriüksuse juhil” sõnaga „, grupijuhil”.

§ 2.   Siseministri 27. juuni 2014. aasta määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Siseministri 27. juuni 2014. aasta määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 5710, neist ametikohti on 5242, sealhulgas politseiametniku ametikohti 4283, politseipraktikandi ametikohti 140 ja ametniku ametikohti 819, ning töökohti 468.”.

§ 3.   Siseministri 28. detsembri 2009. aasta määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” muutmine

Siseministri 28. detsembri 2009. aasta määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 4.   Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Isikuankeet

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json