Teksti suurus:

Eriolukorra tööle rakendatud isikule toetuse maksmise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 37

Eriolukorra tööle rakendatud isikule toetuse maksmise ulatus ja kord

Vastu võetud 22.06.2017 nr 110

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 43 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eriolukorra tööle rakendatud isiku toetuse määr

  (1) Eriolukorra tööle rakendatud isikule makstakse töötatud aja eest toetust, välja arvatud hädaolukorra seaduse § 43 lõikes 3 sätestatud juhul.

  (2) Eriolukorra tööle rakendatud isikule makstakse toetust töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud tunnitasu alammäära summas iga töötatud tunni eest.

§ 2.  Toetuse maksmise kord

  (1) Toetust makstakse töökohustuse panemisel eriolukorra juhi, eriolukorra tööde juhi või muu eriolukorra juhi määratud ametiisiku (edaspidi töökohustuse seadja) kinnituse ja eriolukorra tööle rakendatud isiku esitatud andmete alusel.

  (2) Töökohustuse seadja annab eriolukorra tööle rakendatud isikule kirjalikult kinnituse töökohustuse panemise ja isiku töötatud aja kohta.

  (3) Eriolukorra tööle rakendatud isik esitab töökohustuse seadjale töökohustuse panemisel või esimesel võimalusel oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja kontaktandmed ning arvelduskonto numbri.

  (4) Töökohustuse seadja võib eriolukorra tööle rakendatud isikult nõuda selliste lisaselgituste ja -dokumentide esitamist, mis tõendavad, et isiku tööandja ei säilitanud eriolukorra tööle rakendamise ajal isikule senist töötasu.

  (5) Toetus makstakse eriolukorra tööle rakendatud isiku arvelduskontole 30 päeva jooksul töökohustuse lõppemise päevast arvates.

  (6) Eriolukorra tööle rakendatud isikule maksab toetust asutus, kelle ülesannete täitmiseks isik eriolukorra tööle rakendati.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json