Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 40

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Vastu võetud 22.06.2017 nr 113

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 111 lõike 2 ja § 19 lõike 1, liiklusseaduse § 84 lõike 6, relvaseaduse § 3 lõike 3, riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 9 punkti 4, riigikaitseseaduse § 46 lõike 3, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 11 lõike 1, § 13 lõike 5, § 14 lõike 4, § 15 lõigete 4 ja 5, § 20 lõigete 4 ja 6, § 27 lõike 13, § 31 lõike 5, § 36 lõike 3, § 39 lõike 1, § 41 lõike 6, § 42 lõike 4, § 46 lõike 4 ja § 51 lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” tekstis asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 337 „Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 337 „Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord” §-des 3 ja 7 asendatakse sõna „Teabeameti” sõnaga „Välisluureameti”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2001. a määruse nr 352 „Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2001. a määruse nr 352 „Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 2 lõikes 2 ja §-s 3 asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” tekstis asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2014. a määruse nr 109 „Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2014. a määruse nr 109 „Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri põhimäärus” tekstis asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) tekstis asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõike 7 esimeses lauses asendatakse sõna „variisiku” sõnadega „salajase koosseisulise julgeolekuasutuse ametniku või töötaja”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 „Riigivara ümberjaotamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 „Riigivara ümberjaotamise kord” § 3 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” § 2 lõike 1 punktis 48 asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet”.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jüri Luik
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json