Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 44

Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 27.06.2014 nr 28
RT I, 28.06.2014, 173
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2014RT I, 25.09.2014, 101.10.2014
14.04.2015RT I, 17.04.2015, 120.04.2015, rakendatakse alates 1.04.2015
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 1801.07.2017

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 5710, neist ametikohti on 5242, sealhulgas politseiametniku ametikohti 4283, politseipraktikandi ametikohti 140 ja ametniku ametikohti 819, ning töökohti 468.
[RT I, 28.06.2017, 18 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Lõikes 1 nimetatud teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

  (3) Muudatustest teenistuskohtade koosseisus teavitatakse siseministrit.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2014. aasta 1. juulist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json