Teksti suurus:

Isikuankeedi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 45

Isikuankeedi vorm

Vastu võetud 28.12.2009 nr 96
RT I 2009, 100, 1494
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2011RT I, 06.01.2011, 409.01.2012
02.04.2013RT I, 09.04.2013, 112.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
05.12.2016RT I, 09.12.2016, 112.12.2016
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 1801.07.2017

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse politseiteenistusse kandideeriva isiku, politsei või piirivalve erialale kutseharidus- või rakenduskõrgharidusõppesse õppima kandideeriva isiku või politseiametniku ametikohale sisekaitselises rakenduskõrgkoolis kandideeriva isiku isikuankeedi vorm (lisa).

§ 2.   Isikuankeetide hoidmine

  Isikuankeete hoitakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti valve- ja tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis, tulekindlas seifis või tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis asuvas raudkapis.
[RT I, 06.01.2011, 4 - jõust. 09.01.2012]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Lisa Isikuankeet
[RT I, 28.06.2017, 18 - jõust. 01.07.2017]

/otsingu_soovitused.json