Teksti suurus:

Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 48

Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele

Vastu võetud 28.10.2015 nr 29
RT I, 30.10.2015, 6
jõustumine 02.11.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 801.07.2017

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 39 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolevas määruses sätestatakse nõuded tehniliste sidekanalite kaudu salastatud teabe edastamiseks kasutatavatele krüptoseadmele ja võtmematerjalile (edaspidi krüptomaterjalid) ning nende töötlemisele ja kaitsmisele. Krüptomaterjaliks loetakse ka Välisluureameti väljastatud kiipkaart, mida kasutatakse salatatud teabe töötlussüsteemis.
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Salastatud välisteabe kaitseks kasutatavatele krüptomaterjalidele ning nende töötlemisele ja kaitsele kohaldatakse käesoleva määruses sätestatud nõudeid, kui välislepingust ei tulene teisiti.

  (3) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni salastatud teabe kaitseks kasutatavate krüptomaterjalide töötlemisel ja kaitsmisel lähtutakse Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhisest SDIP-293/1.

  (4) Euroopa Liidu salastatud teabe kaitseks kasutatavate krüptomaterjalide töötlemisel ja kaitsmisel lähtutakse Euroopa Liidu juhisest TECH-I-01.

§ 2.   Krüptomaterjalide nõuded, nende töötlemine ja kaitsmine

  (1) Krüptomaterjalide töötlemist ja kaitsmist korraldab ning kontrollib Välisluureamet.
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Krüptomaterjalide registreerimine on kohustuslik.

  (3) Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele, sealhulgas vajalike sertifikaatide väljastamisele, on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele („piiratud” tasemel riigisaladus)
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json