Teksti suurus:

Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord

Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 52

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord

Vastu võetud 06.11.2001 nr 337
RT I 2001, 90, 534
jõustumine 18.11.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2017RT I, 28.06.2017, 4001.07.2017

Määrus kehtestatakse «Julgeolekuasutuste seaduse» § 19 lõike 1 alusel.

1. peatükk TERVISEUURINGUTE TEGEMISE ALUSED 

§ 1.  Terviseuuringuid korraldab Sotsiaalministeeriumi väljaantud tegevusluba omav töötervishoiuarst koostöös perearsti ja eriarstidega.

§ 2.  Terviseuuringuid teevad töötervishoiuarst, perearst ja eriarstid, lähtudes käesolevast määrusest.

§ 3.  Terviseuuringute läbiviimiseks sõlmitakse vastav leping Kaitsepolitseiameti või Välisluureameti ning tervishoiuasutuse või töötervishoiuarsti vahel.

[RT I, 28.06.2017, 40 - jõust. 01.07.2017]

§ 4.  Isik, kes on läbinud terviseuuringud politseiametniku erialale õppima asumisel või politseiametnikuna töötamisel, ei pea julgeolekuasutusse tööle asumisel läbima terviseuuringuid, kui terviseuuringutest on möödunud vähem kui kolm aastat.

2. peatükk TERVISEUURINGUTE PERIOODILISUS 

§ 5.  Julgeolekuasutuse ametnike perioodilised terviseuuringud viiakse läbi iga kolme aasta tagant.

§ 6.  Töötervishoiuarstil on meditsiinilise näidustuse korral õigus teha vastava asutuse juhile ettepanek muuta julgeolekuasutuse ametniku terviseuuringutele suunamise sagedust.

§ 7.  Kaitsepolitseiameti peadirektor või Välisluureameti peadirektor võib erandjuhul vastavalt muuta julgeolekuasutuse ametniku terviseuuringutele suunamise sagedust:
[RT I, 28.06.2017, 40 - jõust. 01.07.2017]
1) töötervishoiuarsti motiveeritud ettepaneku alusel;
2) julgeolekuasutuse ametniku põhjendatud ettekande alusel;
3) julgeolekuasutuse ametniku vahetu või otsese ülemuse põhjendatud ettekande alusel.

§ 8.  Juhul kui julgeolekuasutuse ametniku viimasest terviseuuringust on möödunud alla ühe aasta, võidakse ta suunata terviseuuringutele vaid tema enda nõusolekul.

3. peatükk TERVISEUURINGUTE LÄBIVIIMISE KORD 

§ 9.  Julgeolekuasutuse ametniku suunab terviseuuringutele asutus, kus ta töötab.

§ 10.  Terviseuuringut korraldav töötervishoiuarst koostab käesoleva määruse lisa kohase terviseuuringute kaardi.

§ 11.  Terviseuuringute kaardi osa «ISIKLIK DEKLARATSIOON» täidab uuritav julgeolekuasutuste ametnik ning kinnitab selle oma allkirja ja kuupäevaga töötervishoiuarsti juuresolekul.

§ 12.  Töötervishoiuarsti otsusel on iga julgeolekuasutuse ametnik, kes töötab ametikohal, kus terviseuuringutes osalemine on kohustuslik, kohustatud läbima järgmised terviseuuringud:
1) antropomeetria;
2) vere uuring;
3) veregrupi määramine, sealhulgas reesuskuuluvuse ja Kell-kuuluvuse ning antikehade määramine (esmakordse terviseuuringu korral);
4) uriini uuring;
5) elektrokardiogramm;
6) sisearsti läbivaatus;
7) neuroloogi läbivaatus;
8) silmaarsti läbivaatus koos nägemisfunktsioonide uuringuga;
9) kõrva-, nina- ja kurguarsti läbivaatus koos kuulmisteravuse uuringuga;
10) psühhiaatri läbivaatus;
11) dermatoloogi läbivaatus;
12) kirurgiline läbivaatus;
13) kopsude röntgenograafia.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.  Julgeolekuasutuse ametnikele tehtud terviseuuringute kulud hüvitatakse teda uuringutele suunanud asutuse poolt terviseuuringu läbiviimiseks lepingu sõlminud tervishoiuasutusele või arstidele.

§ 14.  Julgeolekuasutuse ametnike terviseuuringuid tehakse julgeolekuasutuse ametnike tööajast.

Lisa Terviseuuringute kaart

/otsingu_soovitused.json