Teksti suurus:

Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 64

Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded

Vastu võetud 21.12.2007 nr 34
RTL 2007, 102, 1702
jõustumine 03.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 801.07.2017

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 39 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded elektroonilise teabeturbe tagamiseks töötlussüsteemides (edaspidi süsteemid).

§ 2.   Arvutitele ja kohtvõrkudele (edaspidi arvutiseadmed) kohaldatavad nõuded

  Arvutiseadmetele kohaldatavad nõuded on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

  (2) Määruse lisa 1 punktis 23 toodud nõue jõustub 1. märtsil 2009. a.

Lisa Arvutiseadmetele kohaldatavad nõuded
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

/otsingu_soovitused.json