Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 4

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 20.06.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel.

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 20, 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„20) surmateatis;
21) surma põhjuse teatis;
22) perinataalsurma põhjuse teatis.“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 20, 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(20) Surmateatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 20.

(21) Surma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 21.

(22) Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 22.“;

3) määruse lisad 1, 2, 4 ja 15 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1, 2, 3 ja 4;

4) määrust täiendatakse lisadega 20, 21 ja 22, mis on käesoleva määruse lisad 5, 6 ja 7.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis

Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Lisa 3 Saatekirja vastuse andmekoosseis

Lisa 4 Kiirabikaardi andmekoosseis

Lisa 5 Surmateatise andmekoosseis

Lisa 6 Surma põhjuse teatise andmekoosseis

Lisa 7 Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis

/otsingu_soovitused.json