Teksti suurus:

Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“ ja sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruse nr 56 „Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord‟ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 17

Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“ ja sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruse nr 56 „Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord‟ muutmine

Vastu võetud 25.06.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 20 lõike 2 ning Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“ muutmine

Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruses nr 110 „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu‟ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 34 järgmises sõnastuses:

„34) suu-, näo- ja lõualuukirurgia.“;

2) paragrahvi 31 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) uroloogia – androloogia.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 32 järgmises sõnastuses:

„§ 32. Suu-, näo- ja lõualuukirurgia eriala erisused

(1) Käesoleva määruse § 2 punktis 1 nimetatud eriala loetakse erihambaarsti erialaks, kui erihambaarst on lõpetanud hambaarstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.

(2) Käesoleva määruse § 3 punktis 34 nimetatud eriala loetakse eriarsti erialaks, kui eriarst on lõpetanud arstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.“.

§ 2. Sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruse nr 56 „Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord‟ muutmine

Sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruses nr 56 „Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord‟ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:

„20) peremeditsiin.“;

3) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) uroloogia androloogia lisapädevusega.“;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Enne 2019/2020. õppeaastat peremeditsiini residentuuri vastu võetud residendil on kutse saamiseks õigus läbida peremeditsiini residentuur kestusega kolm aastat kuni 2024. aasta 31. augustini.“.

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 ja § 2 punkt 3 jõustuvad 1. juulil 2018. a.

(2) Määruse § 2 punktid 1, 2 ja 4 jõustuvad 1. juulil 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json