Teksti suurus:

Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 20

Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

Vastu võetud 28.11.2001 nr 110
RTL 2001, 130, 1880
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.07.2009RTL 2009, 64, 95001.01.2010
20.06.2013RT I, 28.06.2013, 101.01.2014
19.01.2016RT I, 26.01.2016, 101.03.2016
25.06.2018RT I, 28.06.2018, 1701.07.2018

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 20 lõike 2 alusel.

§ 1.     Määrusega kehtestatakse eriarstide ja erihambaarstide erialade ja erialade lisapädevuste loetelu.
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 2.   Erihambaarsti erialad on:

 
  1) suu-, näo- ja lõualuukirurgia;
  2) ortodontia;
  3) restauratiivne hambaravi.
[RTL 2009, 64, 950 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.   Eriarstide erialad on:

 
  1) anestesioloogia;
  11) allergoloogia-immunoloogia;
  2) dermatoveneroloogia;
  3) endokrinoloogia;
  4) erakorraline meditsiin;
  5) gastroenteroloogia;
  6) hematoloogia;
  7) infektsioonhaigused;
  71) kardiokirurgia;
  8) kardioloogia;
  9) kardiovaskulaarkirurgia;
  91) kohtuarstiteadus;
  10) laborimeditsiin;
  11) lastekirurgia;
  111) meditsiinigeneetika;
  12) nefroloogia;
  13) neurokirurgia;
  14) neuroloogia;
  15) oftalmoloogia;
  16) onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi tähenduses);
  17) ortopeedia;
  18) otorinolarüngoloogia;
  19) patoloogia;
  20) pediaatria;
  21) peremeditsiin;
  22) plastika- ja rekonstruktiivkirurgia;
  23) psühhiaatria;
  24) pulmonoloogia;
  25) radioloogia;
  26) reumatoloogia;
  27) sisehaigused;
  28) sünnitusabi ja günekoloogia;
  29) taastusravi ja füsiaatria;
  30) torakaalkirurgia;
  31) töötervishoid;
  32) uroloogia;
  321) vaskulaarkirurgia;
  33) üldkirurgia;
[RT I, 28.06.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  34) suu-, näo- ja lõualuukirurgia.
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]

§ 31.   Eriarstide erialade lisapädevused on:

 
  1) füsiaatria ja taastusravi – spordimeditsiin;
  2) laborimeditsiin – kliiniline mikrobioloogia;
  3) oftalmoloogia – silmakirurgia;
  4) sisehaigused – allergoloogia;
  5) sisehaigused – kliiniline farmakoloogia;
  6) sisehaigused – geriaatria;
  7) pediaatria – allergoloogia;
  8) pediaatria – endokrinoloogia;
  9) pediaatria – gastroenteroloogia;
  10) pediaatria – hematoloogia-onkoloogia;
  11) pediaatria – infektsioonhaigused;
  12) pediaatria – kardioloogia;
  13) pediaatria – nefroloogia;
  14) pediaatria – neonatoloogia;
  15) pediaatria – neuroloogia;
  16) pediaatria – reumatoloogia;
  17) psühhiaatria – laste- ja noorukitepsühhiaatria;
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]
  18) uroloogia – androloogia.
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]

§ 32.   Suu-, näo- ja lõualuukirurgia eriala erisused

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktis 1 nimetatud eriala loetakse erihambaarsti erialaks, kui erihambaarst on lõpetanud hambaarstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.

  (2) Käesoleva määruse § 3 punktis 34 nimetatud eriala loetakse eriarsti erialaks, kui eriarst on lõpetanud arstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json