Teksti suurus:

Rahandusministri 22. märtsi 2010. a määruse nr 21 „Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 25

Rahandusministri 22. märtsi 2010. a määruse nr 21 „Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 13 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 22. märtsi 2010. a määruses nr 21 „Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Alkoholi osaliselt ja täielikult denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis“;

2) paragrahvi 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende ainete minimaalne lisatav kogus absoluutalkoholi hektoliitri kohta on järgmine:“;

3) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

„§ 11 . Alkoholi täielikult denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 13 lõikes 11 juhul alkoholi täielikult denatureerivate ainete loetelu ja nende ainete minimaalne lisatav kogus absoluutalkoholi hektoliitri kohta on järgmine:
1) etüülatsetaati 10 liitrit või
2) metüületüülketooni 2 liitrit ja metüülisobutüülketooni 3 liitrit või
3) atsetooni 2 liitrit ja metüülisobutüülketooni 3 liitrit või
4) atsetooni 3 liitrit ja denatooniumbensoaati 2 grammi.“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2018. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Kaie Koskaru-Nelk
Kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json