Teksti suurus:

Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ja eriloa vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 28

Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ja eriloa vorm

Vastu võetud 27.06.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 59 lõike 5 alusel.

§ 1.   Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur

  Eriloa alusel Eestisse sisse- ja ajutiselt Eestist väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur on esitatud määruse lisas 1.

§ 2.   Eriloa vorm

  Eriloa vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 16. märtsi 2015. aasta määrus nr 10 „Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetava relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetava relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur

Lisa 2 Eriloa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json