Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 40

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 ja maapõueseaduse § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkti 1 rakendatakse 2019. aasta 1. aprillist.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 3 Välisõhu saastetasu deklaratsioon

Lisa 4 Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json