Teksti suurus:

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel ja maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt ilma kauba võõrandamiseta kauba maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel käibemaksu deklareerimise ja tasumise kord

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel ja maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt ilma kauba võõrandamiseta kauba maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel käibemaksu deklareerimise ja tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2022, 14

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel ja maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt ilma kauba võõrandamiseta kauba maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel käibemaksu deklareerimise ja tasumise kord

Vastu võetud 15.06.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 38 lõike 8 alusel.

§ 1.  Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel käibemaksu tasumine

  (1) Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isik, välja arvatud füüsiline isik, kes soetab aktsiisikauba isiklikuks otstarbeks, esitab Maksu- ja Tolliametile lõikes 2 nimetatud andmed ning tasub käibemaksu aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud aktsiisi tasumise tähtpäevaks.

  (2) Aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel esitatakse järgmised andmed:
  1) kauba soetaja nimi ja registri- või isikukood;
  2) aktsiisideklaratsiooni esitamise kuupäev;
  3) kauba saatja nimi ja registrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
  4) aktsiisikauba Eestis vastuvõtmise või Eestisse toimetamise kuupäev;
  5) kauba maksustatav väärtus eurodes sendi täpsusega;
  6) maksumäär;
  7) tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes sendi täpsusega.

  (3) Kauba maksustatava väärtuse määramisel võetakse aluseks aktsiisikauba müügihind ning kõik tasuna käsitatav, mille kauba soetaja või kolmas isik kauba võõrandajale on tasunud või tasub, millele lisatakse sellelt kaubalt tasumisele kuuluv aktsiisisumma.

§ 2.  Maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt ilma kauba võõrandamiseta kauba maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel käibemaksu tasumine

  (1) Käibemaksuseaduse § 3 lõike 6 punktides 5 ja 6 nimetatud isik, kes ei ole registreeritud maksukohustuslasena, esitab Maksu- ja Tolliametile lõikes 2 nimetatud andmed ning tasub käibemaksu hiljemalt kauba maksuladustamise lõpetamise või kauba aktsiisilaost väljatoimetamise päeval.

  (2) Kauba võõrandamiseta kauba maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel esitatakse järgmised andmed:
  1) kauba omaniku nimi ja registri- või isikukood;
  2) laopidaja nimi ja registrikood;
  3) kauba maksulaost või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamise kuupäev;
  4) kauba kombineeritud nomenklatuuri kood;
  5) kauba maksustatav väärtus eurodes sendi täpsusega;
  6) maksumäär;
  7) tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes sendi täpsusega.

  (3) Kauba maksustatava väärtuse hulka arvatakse tasumisele kuuluv aktsiisisumma.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json