Teksti suurus:

Riigilaevastiku osutatavate tasuliste teenuste loetelu, tasumäärad, tasude arvestamise ja tasuliste teenuste osutamise kord

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2023, 8

Riigilaevastiku osutatavate tasuliste teenuste loetelu, tasumäärad, tasude arvestamise ja tasuliste teenuste osutamise kord

Vastu võetud 22.06.2023 nr 39

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 758 lõike 3 alusel.

§ 1.  Koos laevaperega veesõiduki kasutusse andmise tasumäärad ja tasu arvestamise kord

  (1) Koos laevaperega veesõiduki kasutusse andmisel maksab teenuse tellija tasu, mis on arvestatud käesoleva määruses lisas esitatud tasumäära alusel.

  (2) Tasu arvestatakse iga alustatud tunni eest.

  (3) Ööpäeva tasumäära rakendatakse veesõiduki kasutusse andmisel enamaks kui kaheksaks tunniks.

  (4) Tasule, välja arvatud lootsilaeva kasutusse andmisel, lisandub kütuse ja määrdeaine kulu vastavalt tegelikule kulule.

  (5) Kui teenuse osutamisel on vaja kasutada tasulisi sadamateenuseid või majutada veesõiduki laevapere liikmeid, kooskõlastab Riigilaevastik selle teenuse tellijaga. Tasuliste sadamateenuste kasutamise või veesõiduki laevapere liikmete majutuse eest tasub teenuse tellija.

  (6) Lootsilaeva kasutamisel jääoludes rakendatakse 1,5-kordset tasumäära.

  (7) Lootsilaeva kasutamisel jäämurdetöödeks rakendatakse 2-kordset tasumäära.

  (8) Tasu arvestamine algab veesõiduki lahkumisel lähtesadamast ning tasu arvestamine lõpetatakse, kui veesõiduk saabub tagasi lähtesadamaasse, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 2.  Laevapereta veesõiduki kasutusse andmise tasumäärad ja tasu arvestamise kord

  (1) Laevapereta veesõiduki kasutusse andmisel maksab teenuse tellija tasu, mis on arvestatud käesoleva määruse lisas esitaud tasumäära alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tasumäära rakendatakse veesõiduki kasutusse andmisel vähemalt üheks kuuks.

  (3) Tasu arvestamisel lähtutakse § 1 lõikest 8.

§ 3.  Tasuliste teenuste osutamise kord

  (1) Riigilaevastik osutab määruses sätestatud tasumäärade alusel tasulisi teenuseid tellija tellimuse alusel, mis esitatakse vabas vormis.

  (2) Tasulise teenuse osutamiseks võib Riigilaevastik sõlmida tellijaga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingu, milles sätestatakse teenuse osutamise täpsem sisu, maht, maksumus ja täitmise tähtaeg.

  (3) Tellija tasub tasulise teenuse eest vastavalt määruses sätestatud tasumäärade järgi arvestatud hinnale Riigilaevastiku väljastatud arve alusel pärast teenuse osutamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 1. juulil.

Kristen Michal
Kliimaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

Lisa Riigilaevastiku osutatavate tasuliste teenuste tasumäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json