Teksti suurus:

Riikliku pensioni 2007. aasta indeksi väärtuse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 25, 143

Riikliku pensioni 2007. aasta indeksi väärtuse kinnitamine

Vastu võetud 15.03.2007 nr 74

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 26 lõike 6 alusel.

§ 1. Riikliku pensioni indeksi väärtuseks kinnitatakse 1,122.

§ 2. Riikliku pensioni indeksit rakendatakse riiklike pensionide indekseerimisel 1. aprillil 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT