Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 212 “Maamaksu korrigeerimine Paganamaa ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal ning Haanja looduspargis“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 26, 146

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 212 “Maamaksu korrigeerimine Paganamaa ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal ning Haanja looduspargis“ muutmine

Vastu võetud 15.03.2007 nr 77

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruses nr 212 «Maamaksu korrigeerimine Paganamaa ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal ning Haanja looduspargis» (RT I 1998, 85, 1396; 2006, 3, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Haanja looduspargis»;

2) määruse punkti 1 alapunktid 3, 4, 6, 7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json