Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 “Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 26, 147

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 “Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis” muutmine

Vastu võetud 15.03.2007 nr 78

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruses nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» (RT I 1996, 59, 1101; 2007, 11, 61) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal»;

2) määruse punktid 4 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json