Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Paganamaa maastikukaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 26, 467

Maamaksu korrigeerimine Paganamaa maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.03.2007 nr 170

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Paganamaa maastikukaitseala eesmärki kaitsta mõhnastikureljeefiga loodus- ja pärandkultuurmaastikku, metsa- ja niidukooslusi ja järvedeahelikku ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Võru maakonnas Varstu vallas asuval Paganamaa maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Hintsiko ja Paganamaa sihtkaitsevöönditelt;
2) 50% maamaksumäärast Paganamaa piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json