Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 26, 468

Maamaksu korrigeerimine Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.03.2007 nr 171

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala eesmärki kaitsta Piusa jõe ürgorgu, liivakivipaljandeid, metsa- ja niidukooslusi ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Võru maakonnas Vastseliina vallas ja Meremäe vallas asuval Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Härma sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Piusa jõe ürgoru piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json