Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Karula rahvuspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 26, 469

Maamaksu korrigeerimine Karula rahvuspargis

Vastu võetud 15.03.2007 nr 172

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Karula rahvuspargi eesmärki säilitada, kaitsta, taastada, uurida ja tutvustada Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja järverikkaid maastikke, pinnavorme, loodust, kultuuripärandit ja tasakaalustatud keskkonnakasutust ning kaitsta kaitsealuseid liike ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndites, kehtestada, et Valga maakonnas Karula vallas ja Võru maakonnas Antsla vallas, Mõniste vallas ning Varstu vallas asuvas Karula rahvuspargis makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Karula vallas asuvatelt Oikunna, Rebäse, Kuigli, Apjasoo, Mädäjärve, Vanapalu ja Plaagi sihtkaitsevöönditelt, Karula vallas ja Antsla vallas asuvatelt Õdri, Konnumäe ja Saarjärve sihtkaitsevöönditelt, Antsla vallas asuvatelt Tiidu, Kannussaarõ ja Pikässaarõ sihtkaitsevöönditelt, Antsla vallas ja Mõniste vallas asuvalt Peräjärve sihtkaitsevööndilt ning Mõniste vallas asuvalt Ubajärve sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Karula vallas asuvatelt Savijärve, Rebäsemõisa-Kolski ja Apja piiranguvöönditelt, Karula vallas ja Antsla vallas asuvatelt Silla ja Mähkli piiranguvöönditelt, Antsla vallas asuvatelt Kaika, Jõeperä, Ähijärve, Saera ja Kõivistoja piiranguvöönditelt, Antsla vallas ja Mõniste vallas asuvalt Kõvõramäe piiranguvööndilt ning Mõniste vallas asuvalt Järve piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json