Teksti suurus:

Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 26, 150

Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine

Vastu võetud 16.03.2007 nr 81

Määrus kehtestatakse «Maakatastriseaduse» § 4 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kinnistusraamatusse kantavad täiendavad katastriandmed, mida automaatselt uuendatakse elektroonilise andmevahetuse käigus.

§ 2. Elektroonilise andmevahetuse käigus ülevõetavad täiendavad katastriandmed

Kinnistusraamatu infosüsteem teeb automatiseeritud päringuid maakatastri infosüsteemi ning uuendab nende abil kinnistusregistriosa 1. jaos lisaks «Maakatastriseaduse» § 4 lõikes 2 sätestatule järgmisi katastriandmeid:
1) kinnistu või kinnistu osade aadressiandmete muutumisel muudetud aadressiandmed;
2) kinnistu koosseisus olevate katastriüksuste jagamisel andmed jagamise tulemusena tekkinud katastriüksustele antud katastritunnuste kohta.

§ 3. Kinnistu piiride muutumise välistamine automaatsest andmeuuendusest

Katastripidaja tagab, et automaatne andmeuuendus ei hõlma kinnistu pindala sellist muutmist, millega kaasneb kinnistu piiride muutumine.

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json