Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2013, 11

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal

Vastu võetud 18.12.2012 nr 42
RT I, 20.12.2012, 21
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2013RT I, 30.04.2013, 1403.05.2013
26.08.2013RT I, 28.08.2013, 431.08.2013

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 30 lõike 3, § 43 lõike 3 ja § 44 lõike 3 alusel.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

§ 1.  Püük nakkevõrkudega

 (1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 kilomeetri laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal on 2013. aastal keelatud:
 1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 29. veebruarini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
 2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

 (11) Peipsi järvel kaldast arvates 1 kilomeetri laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal on 2013. aastal lubatud püük nakkevõrkudega 6. maist kuni 15. maini.
[RT I, 30.04.2013, 14 - jõust. 03.05.2013]

 (2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit on 2013. aastal keelatud püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini.

 (3) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit on 2013. aastal keelatud kasutada püügil nakkevõrkudega, kaasa arvatud siiapüügil, väiksemat silmasuurust kui 110 millimeetrit.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

§ 2.  Nõuded silmasuuruse kohta

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on mõrrapüügil, sealhulgas tindipüügil, keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias väiksemat silmasuurust kui 24 millimeetrit ning päras väiksemat silmasuurust kui 20 millimeetrit, välja arvatud kaldast arvates kaugemal kui 5 kilomeetrit, kus on keelatud kasutada  mõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 millimeetrit.
[RT I, 30.04.2013, 14 - jõust. 03.05.2013]

§ 21.  Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 1. septembrist 31. detsembrini 2013 keelatud püüda koha, kelle pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 30 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 35 cm.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

§ 3.  Koha kaaspüük

 (1) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit on 1. jaanuarist 19. aprillini 2013. a kalapüügil mitte vähema kui 130 millimeetrise silmasuurusega nakkevõrkudega lubatud alamõõdulise koha kaaspüük kuni 25% arvuliselt kohasaagist.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

 (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 1. septembrist 31. detsembrini 2013 lubatud alamõõdulise koha kaaspüük kõikide püügivahenditega kuni 25% arvuliselt kohasaagist.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

§ 4.  Püügikeeld

 (1) Peipsi järvel on keelatud põhjanooda ehk mutnikuga:
 1) jääalune kalapüük;
 2) kalapüük 21. oktoobrist 31. detsembrini 2013. a.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

 (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 2013. aastal keelatud kalapüük pöörinooda laeva pardale võtmisega.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

 (3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük kaldanoodaga käesoleva sätte jõustumisest 31. detsembrini 2013.
[RT I, 28.08.2013, 4 - jõust. 31.08.2013]

 (4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1. jaanuarist 30. juunini ja 1. augustist 31. detsembrini 2013.

 (5) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m – käesoleva sätte jõustumisest 25. maini.
[RT I, 30.04.2013, 14 - jõust. 03.05.2013]

§ 5.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.