Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2015, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.08.2015 nr 83

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määrust nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 22 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad „lõpetab tegutsemise seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 1. septembriks” sõnadega „on lõpetanud või lõpetab tegutsemise seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 31. detsembriks”;

2) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Tegutsemine seakasvatuse valdkonnas loetakse lõpetatuks, kui taotlejale kuulunud sead on lõike 6 punktis 2 nimetatud tähtpäevaks tapetud, hukkunud või hukatud ning ta on PRIA-le esitanud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 34 kohaselt sigade pidamisega tegelemise lõpetamise kohta majandustegevusest loobumise teate.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määrust nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad „lõpetab § 3 lõikes 2 nimetatud tingimustel tegutsemise seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 1. septembriks” sõnadega „on lõpetanud või lõpetab § 3 lõikes 2 nimetatud tingimustel tegutsemine seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 31. detsembriks”;

2) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Tegutsemine seakasvatuse valdkonnas loetakse lõpetatuks, kui taotlejale kuulunud sead on lõike 7 punktis 2 nimetatud tähtpäevaks tapetud, hukkunud või hukatud ning ta on PRIA-le esitanud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 34 kohaselt sigade pidamisega tegelemise lõpetamise kohta majandustegevusest loobumise teate.”.

§ 3.  Määrust rakendatakse tagasiulatavalt alates 15.08.2015. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json