Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.08.2025
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2020, 15

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes

Vastu võetud 28.08.2020 nr 65

Määrus antakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina Eestisse sissesõidukeeld.

§ 2.   Määruse kohaldamisala

  Sissesõidukeeldu kohaldatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 2 alusel antud välisministri käskkirjas loetletud isikute suhtes, kelle kohta on andmeid või on põhjendatud alust arvata, et nad vastutavad valimistulemuste võltsimise, vägivalla või inimõiguste rikkumise eest Valgevenes või on aidanud sellele kaasa.

§ 3.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib viis aastat selle jõustumisest arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister välisministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json