Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.08.2021, 1

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.08.2021 nr 32

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja laborid” tekstiosaga „, laborid ja ravimiladu”;

2) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad „ja keskused” tekstiosaga „, keskused ja ravimiladu”;

3) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Ravimiladu

(1) Ameti struktuuriüksuseks on ravimiladu, mis allub otse peadirektorile.

(2) Ravimilao põhiülesanneteks on:
1) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 18 lõike 1 punkti 3 alusel hangitud immuunpreparaatide jaotamine, säilitamine ja vedu ning külmahela toimimise tagamine;
2) tervishoiuvaldkonna kriisi lahendamisega seotud ettenägematutel juhtudel soetatud ravimite käitlemine, isikukaitsevahendite ja meditsiiniseadmete hoidmine ja jaotamine;
3) Eesti Haigekassaga sõlmitud halduslepingu alusel ravimite käitlemine, sealhulgas ravimite hindamine ja kahjutustamine.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2021. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json