Teksti suurus:

Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse rakendusmääruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 26, 460

Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse rakendusmääruste muutmine

Vastu võetud 19.03.2007 nr 17

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 42 lõike 3, § 7 lõike 3, § 10 lõike 2 punkti 2, § 11 lõike 2 punkti 2 ja § 131 lõike 4 punkti 1 alusel ning kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 39 punktiga 1.

§ 1. Rahandusministri 14. juuli 2005. a määruse nr 53 «Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord» (RTL 2005, 83, 1226) preambulis ja tekstis asendatakse sõnad «Struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes sõnadega «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes.

§ 2. Rahandusministri 15. juuli 2005. a määruse nr 54 «Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord» (RTL 2005, 84, 1241; 2006, 49, 902) preambulis ja tekstis asendatakse sõnad «Struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes sõnadega «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes.

§ 3. Rahandusministri 19. augusti 2005. a määruse nr 59 «Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord» (RTL 2005, 93, 1413; 2006, 56, 1020) preambulis ja tekstis asendatakse sõnad «Struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes sõnadega «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes.

§ 4. Rahandusministri 24. novembri 2005. a määruse nr 72 «Riikliku arengukava 5. prioriteedi raames antava struktuuritoetuse kasutamise seire eeskiri» (RTL 2005, 115, 1798; 2006, 63, 1143) preambulis ja tekstis asendatakse sõnad «Struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes sõnadega «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes.

§ 5. Rahandusministri 27. veebruari 2006. a määrus nr 15 «Abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord» (RTL 2006, 23, 389) preambulis, tekstis ning määruse lisades asendatakse sõnad «Struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes sõnadega «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus» vastavas käändes.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json