Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 113 „Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2012, 14

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 113 „Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär” muutmine

Vastu võetud 27.09.2012 nr 37

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruses nr 113 „Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Omaosaluse alusmäär”;

2) määruse § 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev määrus kehtestab apteekidest ravimite soodustingimustel väljastamisel kindlustatud isiku omaosaluse alusmäära retsepti kohta.

(2) Omaosaluse alusmäära rakendatakse ainult Eesti Haigekassas kindlustatud isikute suhtes ambulatoorse ravi korral.”;

3) määruse § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Apteekidest ravimite väljastamisel on omaosaluse alusmäär 3,19 eurot retsepti kohta järgmistel juhtudel:
1. kõikidele ravimite loetellu kantud ülejäänud ravimitele, mis ei ole mõeldud käesoleva määruse § 2 alusel apteekidest väljastamiseks;
2. ravimitele, mis on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75, kuid mida ei kasutata ravikindlustuse seaduse § 44 lõigete 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler