Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad

Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2013, 2

Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad

Vastu võetud 24.09.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 33 lõike 3 alusel.

§ 1.  Toiduraha määrad

 (1) Varjupaigataotleja toiduraha määr on 5,15 eurot ööpäevas.

 (2) Juhul kui majutamine kestab vähem kui 12 tundi, on toiduraha määr 50% lõikes 1 nimetatud määrast.

§ 2.  Toiduraha maksmise kord

 (1) Toiduraha maksmise vajaduse otsustab Politsei- ja Piirivalveameti volitatud ametnik.

 (2) Toiduraha makstakse sularahas, allkirja vastu, ettemaksena ööpäevaks.

 (3) Juhul kui majutamine langeb puhkepäevale või riigipühale, makstakse toiduraha puhkepäevale või riigipühale eelneval tööpäeval.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. oktoobril.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json