Teksti suurus:

Varjupaigataotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Varjupaigataotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2013, 14

Varjupaigataotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 04.08.2006 nr 52
RTL 2006, 63, 1145
jõustumine 18.08.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
07.01.2010RTL 2010, 4, 6801.02.2010
24.09.2013RT I, 28.09.2013, 101.10.2013

Määrus kehtestatakse «Välismaalase rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 51 lõike 6 alusel.

§ 1.  Varjupaigataotleja tunnistusele kantavate andmete loetelu

 (1) Varjupaigataotleja tunnistusele kantakse järgmised andmed:
 1) varjupaigataotluse registreerimisnumber;
 2) varjupaigataotleja perekonna- ja eesnimi (-nimed);
 3) varjupaigataotleja foto ja allkiri;
 4) tunnistuse kehtivusaeg;
 5) varjupaigataotlejate majutuskeskuse nimetus või taotleja elukoha aadress;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
 6) Politsei- ja Piirivalveameti pitser, varjupaigataotleja tunnistuse väljaandja nimi ja allkiri;
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
 7) juhul, kui välismaalasest varjupaigataotleja isik tuvastatakse põhiliselt tema enda ütluste alusel, tehakse tunnistusele vastav märge;
 8) juhul, kui varjupaigataotlejal tekib õigus Eestis töötada, tehakse tunnistusele vastav märge.

 (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud foto peab olema värviline ning mõõtmetega 40×50 mm, fotol peab isik olema otsevaates, peakatteta, erariietes ja heledal taustal. Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada.

 (3) Usulistel põhjustel võib isik fotol olla peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav. Usulistel põhjustel peakatet kandev isik esitab koos fotoga Siseministeeriumi kirjaliku hinnangu taotleja religioossetest tõekspidamistest tuleneva peakatte kandmise kohustuslikkuse küsimuses.

§ 2.  Varjupaigataotleja tunnistuse vorm

  Kehtestada varjupaigataotleja tunnistuse vorm (lisatud).

Lisa  Varjupaigataotleja tunnistuse vorm
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

/otsingu_soovitused.json