Teksti suurus:

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus” muutmine ja 27. veebruari 2002. a määruse nr 11 „Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2016, 3

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus” muutmine ja 27. veebruari 2002. a määruse nr 11 „Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 12.09.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus” §-s 22 asendatakse sõnad „jõustunud kohtulahendite avalikustamiseks ja kohtupraktika” sõnadega „sisestatud kohtuasjade”.

§ 2.  Justiitsministri 27. veebruari 2002. a määruse nr 11 „Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord” kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 27. veebruari 2002. a määrus nr 11 „Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json