Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2017, 1

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.09.2017 nr 37

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 21 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määruse lisa 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 2 Vormid 1a, 1b, 1c, 2a, 2b

Lisa 7 Vormid 7, 7a, 7b

Lisa 8 Vormid 8, 8a

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json