Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 162 „Strateegilise kauba komisjoni moodustamine ja töökord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2018, 4

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 162 „Strateegilise kauba komisjoni moodustamine ja töökord” muutmine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 86

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 70 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 162 „Strateegilise kauba komisjoni moodustamine ja töökord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Komisjon arutab ka rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kauba veo, kaubaga seotud teenuse osutamise ja tehingu tegemise piirangute küsimusi.”;

2) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) ettevõtjate nõustamine rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kauba veo, kaubaga seotud teenuse osutamise ja tehingu tegemise piirangute küsimustes;”;

3) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ülevaade rahvusvahelistest sündmustest ja arengusuundadest ekspordikontrolli, strateegilise kauba kontrolli ning rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kauba veo, kaubaga seotud teenuse osutamise ja tehingu tegemise piirangute valdkonnas;”.

Jüri Ratas
Peaminister

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister välisministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json