Teksti suurus:

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2021, 7

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine

Vastu võetud 22.09.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 61 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktid 2 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:

„2) suitsetamistubaka, välja arvatud punktides 21 ja 22 nimetatud juhul, maksumärk A;
21) sigarettideks keeratava suitsetamistubaka maksumärk B;”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) kuumutamise teel tarbitava tubakat või muud taime sisaldava suitsetamistubaka maksumärk L;”;

3) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Tubakatoodete maksumärgi kujundus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json